Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Mentori de practică pedagogică

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     

 Anunt!!!

Interviul motivational privind selectia indrumatorilor de practica pedagogica va avea loc in data de 18.06.2018, ora 14.00

Invatatori/Educatori - Sala A8 (Corp B, Et. 1)

Profesori - Sala A7 (Corp B, Parter)

   

 

   
 Rezultate selectie dosare indrumatori practica pedagogica - Invatatori/Educatori    
     
 
 Rezultate selectie dosare indrumatori practica pedagogica - Profesori
   
     

                        CALENDAR DE SELECTIE A INDRUMATORILOR DE PRACTIC PEDAGOGICA PENTRU ANUL SCOLAR 2018/2019

SESIUNEA IUNIE 2018

   
     

PERIOADA

                           ACTIVITĂŢI

   

07.05.2018

anunţarea calendarului concursului;

08.05.2018-08.06.2018

depunerea dosarelor de concurs la secretariatul DPPD;

15.06.2018

anunţarea candidaţilor admişi în urma evaluării dosarelor de concurs;

18.06.2018 – ora 14.00

organizarea interviului motivaţional;

Sala A8 - Invatatori/Educatori

Sala  A7 - Profesori

19.06.2018

anunţarea rezultatelor selecţiei cadrelor didactice care vor desfăşura activitatea de  îndrumător pentru practica pedagogică a studenţilor.

20.06.2018

depunerea contestaţiilor

21.06.2018 afisarea rezultatelor finale
   
     

DOSARELE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL DPPD DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII ‘’1 DECEMBRIE 1918’’ DIN ALBA IULIA

   
     
 *Cadrele didactice care au indeplinit calitatea de indrumator de practica pedagogica in anul universitar 2017-2018 si doresc sa continue colaborarea si in anul universitar 2018-2019, vor completa si vor depune la secretariatul DPPD, doar Fisa de inscriere, si Anexa 1 - Criterii de evaluare a portofoliului cadrului didactic    
     
  Metodologia de selectie a îndrumătorilor de practica pedagogica    
     

  Anexe - Fisa de inscriere pentru indrumator de practica pedagogica

               - Criterii de evaluare a portofoliului cadrului didactic pentru profesor indrumator de practica pedagogica

   
     
     
 Tabel nominal cu CD care indeplinesc funcţia de îndrumători pentru practica pedagogică a studenţilor in anul universitar 2017-2018    
     

 Tabel nominal cu CD care indeplinesc funcţia de îndrumători pentru practica pedagogică a studentilor din anul univ. 2016-2017

 
     

 Tabel nominal cu CD care indeplinesc funcţia de îndrumători pentru practica pedagogică  a studentilor din anul univ. 2015-2016