Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Mentori de practică pedagogică

 

Tabel nominal cu CD care indeplinesc funcţia de conducători (mentori) pentru practica pedagogică

a studenţilor din anul universitar 2016-2017

   

Tabel nominal cu CD care indeplinesc funcţia de conducători (mentori) pentru practica pedagogică

a studenţilor din anul universitar 2015-2016