Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Despre formarea iniţială

 

Metodologia de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea

certificării competenţelor pentru profesia didactică

   

OMECTS nr. 5745 din 13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor

de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică