Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Despre formarea iniţială

 

 ORDIN nr. 3.850 din 2 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

 
   

 Metodologia de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea

 certificării competenţelor pentru profesia didactică

   

 OMECTS nr. 5745 din 13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor

 de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică