Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Planuri de învăţământ

 

 


Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- monospecializare -

Valabil începând cu anul universitar 2020-2021*

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia   curriculum-ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specializării

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Instruire asistată de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I)         

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3608

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II)          

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

       *La disciplinele ‘’Didactica specializării’’ şi ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea conform art. 12, alin.4 din OMEN 4.129/16.07.2018

                C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

 

Precizări:

1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit  

    standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.

2.  Perioada de 2 săptămâni pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

3.  Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata 4/5/6 ani.

4.  Planul de învăţământ este aprobat prin OMEN  nr. 3.850 / 02.05.2017,  Anexa nr. 2a şi OMEN nr. 4.129 / 16.07.2018.

 

 

 

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

(Nivel I / 30 credite- mono specializare) 

AN UNIVERSITAR 2020-2021


 Plan de învăţământ  - Istorie

 Plan de învăţământ  - Drept
 Plan de învăţământ  - Asistenţă Socială
 Plan de învăţământ  - Administraţie Publică
 Plan de învăţământ  - Sociologie
 Plan de învăţământ  - Educaţie Fizică şi Sportivă
 Plan de învăţământ  - Kinetoterapie şi Motricitate Specială
 Plan de învăţământ  - Terapie ocupaţională

  Plan de învăţământ  - Teologie ortodoxă pastorală
  Plan de învăţământ  - Muzică religioasă
  Plan de învăţământ  - Artă sacră

  Plan de învăţământ  - Administrarea afacerilor
  Plan de învăţământ  - Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  Plan de învăţământ  - Contabilitate şi Informatică de Gestiune
  Plan de învăţământ  - Finanţe şi Bănci
  Plan de învăţământ  -  Marketing

  Plan de învăţământ  -  Informatică
  Plan de învăţământ  -  Măsurători terestre şi cadastru
  Plan de învăţământ  -  Electronică aplicată
  Plan de învăţământ  -  Ingineria mediului
  Plan de învăţământ  -  Ingineie urbană şi dezvoltare regională

 

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 35 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

-  dublă specializare -

Valabil începând cu anul universitar 2020-2021*

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specializării A

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Didactica specializării B

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3608

Instruire asistată de calculator

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) – specializarea A            

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3609

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) – specializarea B

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

       *La disciplinele ‘’Didactica specializării’’ şi ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea conform art. 12, alin.4 din OMEN 4.129/16.07.2018

                C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

Precizări:

1.     Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit  standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.

2.     Perioada de 2 săptămâni pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

3.     Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata 4/5/6 ani.

4.     Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.

5.     Planul de învăţământ este aprobat prin OMEN nr. 3.850 / 02.05.2017,  Anexa nr. 2b şi OMEN nr. 4.129 / 16.07.2018.

 

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

(Nivel I / 35 credite - dublă specializare) 

AN UNIVERSITAR 2020-2021


 Plan de învăţământ  - Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
 Plan de învăţământ  - Traducere şi interpretare

 

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

Valabil începând cu anul universitar 2020-2021

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP2 1202

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

2

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 1101

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

1

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP2 2304

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării (învăţământ liceal, postliceal, după caz)*

II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 2406

Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal, după caz)*

II

4

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline opţionale (se aleg 2 discipline)

MP2 1203

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

     - Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării educaţionale

     - Educaţie integrată

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

MP2 2305

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

    - Sociologia educaţiei

    - Managementul organizaţiei şcolare

    - Educaţie interculturală

    - Doctrine pedagogice contemporane

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

II

4

-

-

-

-

-

-

E

5

       * La disciplinele ‘’Didactica domeniului’’ şi ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit domeniul conform art. 12, alin.4 din OMEN 4.129/16.07.2018

                C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

 

         Precizări:

         1. Planul de învăţământ este aprobat prin OMEN  nr. 3.850 / 02.05.2017,  Anexa nr. 3 şi OMEN nr. 4.129 / 16.07.2018.

 

 

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

(Nivel II / 30 credite) 

AN UNIVERSITAR 2020-2021


 Plan de învăţământ  - Istorie

 Plan de învăţământ  - Filologie

 Plan de învăţământ  - Contabilitate
 Plan de învăţământ  - Administrarea Afacerilor
 Plan de învăţământ  - Finanţe
 Plan de învăţământ  - Marketing

 Plan de învăţământ  - Inginerie Geodezică
 Plan de învăţământ  - Informatică
 Plan de învăţământ  - Ingineria Mediului
 Plan de învăţământ  - Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

 Plan de învăţământ  - Drept
 Plan de învăţământ  - Ştiinţe Administrative
 Plan de învăţământ  - Asistenţă Socială
 Plan de învăţământ  - Sociologie

 Plan de învăţământ  - Teologie

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

AN UNIVERSITAR 2020-2021


 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel I mono specializare
 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- monospecializare –

-în regim postuniversitar-

Valabil pentru anul universitar 2020-2021

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

II

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi

I

II

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specializării*

I

II

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Instruire asistată de calculator

I

I

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I)*          

I

I

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3608

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II)*           

I

II

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

I

II

2

-

-

-

-

-

E

5

       *La disciplinele ‘’Didactica specializării’’ şi ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea conform art. 12, alin.4 din OMEN 4.129/16.07.2018

                C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

 

Precizări:

1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit  

    standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.

2.  Perioada de 2 săptămâni pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

3.  Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata 4/5/6 ani.

4.  Planul de învăţământ este aprobat prin OMEN  nr. 3.850 / 02.05.2017,  Anexa nr. 2a şi OMEN nr. 4.129 / 16.07.2018.

 
 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel I dublă specializare
 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 35 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

-  dublă specializare –

-în regim postuniversitar-

Valabil pentru anul universitar 2020-2021

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I:

   - Fundamentele pedagogiei

   - Teoria şi metodologia curriculum-ului

I

II

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II:

   - Teoria şi metodologia instruirii

   - Teoria şi metodologia evaluării

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

 MP1 3607

Managementul clasei de elevi

I

II

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specializării A*

I

II

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Didactica specializării B*

I

I

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3608

Instruire asistată de calculator

I

II

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) – specializarea A*  

I

I

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3609

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) – specializarea B*

I

II

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

I

II

2

-

-

-

-

-

E

5

       *La disciplinele ‘’Didactica specializării’’ şi ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea conform art. 12, alin.4 din OMEN 4.129/16.07.2018

                C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

Precizări:

1.     Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit  standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.

2.     Perioada de 2 săptămâni pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

3.     Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata 4/5/6 ani.

4.     Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.

5.     Planul de învăţământ este aprobat prin OMEN nr. 3.850 / 02.05.2017, Anexa nr. 2b şi OMEN nr. 4.129 / 16.07.2018.

 
 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel II
 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

- în regim postuniversitar-

Valabil pentru anul universitar 2020-2021

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP2 1202

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

II

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 1101

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

I

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP2 2304

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării (învăţământ liceal, postliceal, după caz)*

I

I

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 2406

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal, după caz)*

I

II

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline opţionale (se aleg 2 discipline)

MP2 1203

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

     - Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării    educaţionale

     - Educaţie integrată

I

II

14

1

2

14

28

42

E

5

MP2 2305

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

    - Sociologia educaţiei

    - Managementul organizaţiei şcolare

    - Educaţie interculturală

    - Doctrine pedagogice contemporane

I

I

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

I

II

-

-

-

-

-

-

E

5

       * La disciplinele ‘’Didactica domeniului’’ şi ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit domeniul conform art. 12, alin.4 din OMEN 4.129/16.07.2018

       C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

       Precizări:

         1. Planul de învăţământ este aprobat prin OMEN  nr. 3.850 / 02.05.2017,  Anexa nr. 3 şi OMEN nr. 4.129 / 16.07.2018.

 

 
   

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel I / 30 credite- mono specializare) 

AN UNIVERSITAR 2019-2020

 
   
   
 Plan de învăţământ  - Istorie
 
   
 Plan de învăţământ  - Drept
 
 Plan de învăţământ  - Asistenţă Socială
 
 Plan de învăţământ  - Administraţie publică
 
 Plan de învăţământ  - Sociologie  
 Plan de învăţământ  - Educaţie Fizică şi Sportivă
 
 Plan de învăţământ  - Kinetoterapie şi Motricitate Specială
 
 Plan de învăţământ  - Terapie ocupaţională
 
   
  Plan de învăţământ  - Teologie ortodoxă pastorală
 
  Plan de învăţământ  - Muzică religioasă
 
  Plan de învăţământ  - Artă sacră
 
   
  Plan de învăţământ  - Administrarea afacerilor
 
  Plan de învăţământ  - Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 
  Plan de învăţământ  - Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 
  Plan de învăţământ  - Finanţe şi Bănci
 
  Plan de învăţământ  -  Marketing
 
   
  Plan de învăţământ  -  Informatică  
  Plan de învăţământ  -  Măsurători terestre şi cadastru
 
  Plan de învăţământ  -  Electronică aplicată
 
  Plan de învăţământ  -  Ingineria mediului
 
  Plan de învăţământ  -  Ingineie urbană şi dezvoltare regională
 
   

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel I / 35 credite - dublă specializare) 

AN UNIVERSITAR 2019-2020

 
   
 Plan de învăţământ  - Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  
 Plan de învăţământ  - Traducere şi interpretare
 
   

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel II / 30 credite) 

AN UNIVERSITAR 2019-2020

 
   
 Plan de învăţământ  - Istorie  
   
 Plan de învăţământ  - Filologie  
   
 Plan de învăţământ  - Contabilitate  
 Plan de învăţământ  - Administrarea Afacerilor
 
 Plan de învăţământ  - Finanţe  
 Plan de învăţământ  - Marketing  
   
 Plan de învăţământ  - Inginerie Geodezică
 
 Plan de învăţământ  - Informatică  
 Plan de învăţământ  - Ingineria Mediului
 
 Plan de învăţământ  - Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
 
   
 Plan de învăţământ  - Drept
 
 Plan de învăţământ  - Ştiinţe Administrative
 
 Plan de învăţământ  - Asistenţă Socială
 
 Plan de învăţământ  - Sociologie  
   
 Plan de învăţământ  - Teologie  
   

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

AN UNIVERSITAR 2019-2020

 
   
 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel I mono specializare
 
   
 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel I dublă specializare
 
   
 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel II