Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Planuri de învăţământ

 

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

(Nivel I / 30 credite- mono specializare) 

AN UNIVERSITAR 2020-2021 Plan de învăţământ  - Istorie

 Plan de învăţământ  - Drept
 Plan de învăţământ  - Asistenţă Socială
 Plan de învăţământ  - Administraţie Publică
 Plan de învăţământ  - Sociologie
 Plan de învăţământ  - Educaţie Fizică şi Sportivă
 Plan de învăţământ  - Kinetoterapie şi Motricitate Specială
 Plan de învăţământ  - Terapie ocupaţională

  Plan de învăţământ  - Teologie ortodoxă pastorală
  Plan de învăţământ  - Muzică religioasă
  Plan de învăţământ  - Artă sacră

  Plan de învăţământ  - Administrarea afacerilor
  Plan de învăţământ  - Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  Plan de învăţământ  - Contabilitate şi Informatică de Gestiune
  Plan de învăţământ  - Finanţe şi Bănci
  Plan de învăţământ  -  Marketing

  Plan de învăţământ  -  Informatică
  Plan de învăţământ  -  Măsurători terestre şi cadastru
  Plan de învăţământ  -  Electronică aplicată
  Plan de învăţământ  -  Ingineria mediului
  Plan de învăţământ  -  Ingineie urbană şi dezvoltare regională

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

(Nivel I / 35 credite - dublă specializare) 

AN UNIVERSITAR 2020-2021


 Plan de învăţământ  - Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
 Plan de învăţământ  - Traducere şi interpretare

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

(Nivel II / 30 credite) 

AN UNIVERSITAR 2020-2021


 Plan de învăţământ  - Istorie

 Plan de învăţământ  - Filologie

 Plan de învăţământ  - Contabilitate
 Plan de învăţământ  - Administrarea Afacerilor
 Plan de învăţământ  - Finanţe
 Plan de învăţământ  - Marketing

 Plan de învăţământ  - Inginerie Geodezică
 Plan de învăţământ  - Informatică
 Plan de învăţământ  - Ingineria Mediului
 Plan de învăţământ  - Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

 Plan de învăţământ  - Drept
 Plan de învăţământ  - Ştiinţe Administrative
 Plan de învăţământ  - Asistenţă Socială
 Plan de învăţământ  - Sociologie

 Plan de învăţământ  - Teologie

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

AN UNIVERSITAR 2020-2021


 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel I mono specializare

 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel I dublă specializare

 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel II
 
   

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel I / 30 credite- mono specializare) 

AN UNIVERSITAR 2019-2020

 
   
   
 Plan de învăţământ  - Istorie
 
   
 Plan de învăţământ  - Drept
 
 Plan de învăţământ  - Asistenţă Socială
 
 Plan de învăţământ  - Administraţie publică
 
 Plan de învăţământ  - Sociologie  
 Plan de învăţământ  - Educaţie Fizică şi Sportivă
 
 Plan de învăţământ  - Kinetoterapie şi Motricitate Specială
 
 Plan de învăţământ  - Terapie ocupaţională
 
   
  Plan de învăţământ  - Teologie ortodoxă pastorală
 
  Plan de învăţământ  - Muzică religioasă
 
  Plan de învăţământ  - Artă sacră
 
   
  Plan de învăţământ  - Administrarea afacerilor
 
  Plan de învăţământ  - Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 
  Plan de învăţământ  - Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 
  Plan de învăţământ  - Finanţe şi Bănci
 
  Plan de învăţământ  -  Marketing
 
   
  Plan de învăţământ  -  Informatică  
  Plan de învăţământ  -  Măsurători terestre şi cadastru
 
  Plan de învăţământ  -  Electronică aplicată
 
  Plan de învăţământ  -  Ingineria mediului
 
  Plan de învăţământ  -  Ingineie urbană şi dezvoltare regională
 
   

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel I / 35 credite - dublă specializare) 

AN UNIVERSITAR 2019-2020

 
   
 Plan de învăţământ  - Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză  
 Plan de învăţământ  - Traducere şi interpretare
 
   

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel II / 30 credite) 

AN UNIVERSITAR 2019-2020

 
   
 Plan de învăţământ  - Istorie  
   
 Plan de învăţământ  - Filologie  
   
 Plan de învăţământ  - Contabilitate  
 Plan de învăţământ  - Administrarea Afacerilor
 
 Plan de învăţământ  - Finanţe  
 Plan de învăţământ  - Marketing  
   
 Plan de învăţământ  - Inginerie Geodezică
 
 Plan de învăţământ  - Informatică  
 Plan de învăţământ  - Ingineria Mediului
 
 Plan de învăţământ  - Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
 
   
 Plan de învăţământ  - Drept
 
 Plan de învăţământ  - Ştiinţe Administrative
 
 Plan de învăţământ  - Asistenţă Socială
 
 Plan de învăţământ  - Sociologie  
   
 Plan de învăţământ  - Teologie  
   

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

AN UNIVERSITAR 2019-2020

 
   
 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel I mono specializare
 
   
 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel I dublă specializare
 
   
 Plan de invatamant Curs Postuniversitar - Nivel II