Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Lista domeniilor şi a specializărilor

Lista domeniilor de licenţă / specializărilor

pentru care Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, este abilitată să organizeze examene pentru obţinerea gradelor didactice din învăţământul preuniversitar

(GRADUL DIDACTIC II şi GRADUL DIDACTIC I)

 

Nr.crt.

Domenii / specializări

Aprobări ale Ministerului

1

Educatori/Profesori pentru învăţământul preşcolar

Anexa 1 la Notificarea M.Ed.C (M.E.N.)  nr. 11989/1999.

Anexa 1 la Ordinul M.Ed.C (M.E.N.) nr. 5402/2000 cuprinzând lista universităţilor acreditate cărora le-au fost repartizate atribuţii de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar.

2

 

Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar

4

Istorie

Aprobare M.Ed.C (M.E.N.) cu adresa nr. 28242/2000,

emisă de Direcţia Generală Învăţământ Superior.

5

Limba şi literatura română

6

Limba şi literatura franceză

7

Limba şi literatura engleză

Aprobare M.Ed.C cu adresa nr. 42976/2004, emisă de

Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi de Cercetare.

8

Teologie Ortodoxă

Aprobare M.Ed.C (M.E.N.) cu adresa nr. 28242/2000,

emisă de Direcţia Generală Învăţământ Superior

9

Ştiinţe economice (ECTS şi CIG)

Aprobare M.Ed.C cu adresa nr. 42976/2004, emisă de

Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi de Cercetare.

10

Ştiinţe juridice

11

INFORMATICĂ

Aprobare M.E.N.C.S cu adresa nr. 45318/16.12.2016, emisă de Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă.

12

MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 28444/19.04.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă.

13

ELECTRONICĂ APLICATĂ

14

INGINERIA MEDIULUI

15

MARKETING

16

FINANŢE-BĂNCI

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 30841/15.05.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă

17

ADMINISTRAREA AFACERILOR

18

SOCIOLOGIE

19

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Aprobare M.E.N. cu adresa nr. 34553/11.07.2017, emisă de Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă

 

DIRECTOR D.P.P.D.,

Conf. univ. dr. TODOR Ioana Cristina