Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

   
 

 

 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 3713 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS Nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 26 aprilie 2021, în vigoare de la 26 aprilie 2021 

 
   
 - OMEC 4.303/21.05.2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS 5.561/2011  
   
- Nota precizari OM 5386/30.09.2016  
   
- OMEN 5561/2011 în vigoare incepand cu 21 oct 2015  
   
- Ordin nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011

 

 

- Metodologia formării continue a personlului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS 5561/2011