Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

   
- Nota precizari OM 5386/30.09.2016  

 

 

- Metodologia formării continue a personlului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS 5561/2011

   
- Ordin nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011