Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Grad didactic II

   ANUNT GRADUL DIDACTIC II - Sesiunea AUGUST 2016
   
   REZULTATE FINALE GRADUL II - AUGUST 2016  
   
 Rezultate finale Limba si literatura Romana
 Rezultate finale Limba si literatura Franceza
 Rezultate finale Limba si literatura Engleza
 Rezultate finale Teologie ortodoxa
 Rezultate finale Istorie
 Rezultate finale ECTS
 Rezultate finale Invatatori
 Rezultate finale Educatori
   
 PROGRAMAREA GRADULUI DIDACTIC II - AUGUST 2016 - SALI DE EXAMEN
   

  ANUNT !!!

IN DATA DE 16 - 17 IUNIE 2016, INCEPAND CU ORA 14.00, SE VA EFECTUA PREGATIRE PENTRU GRADUL II - SESIUNEA AUGUST 2016

   
 ORAR PREGĂTIRE GRADUL II 2016
   
 PLANIFICAREA EXAMENULUI DE GRAD II - SESIUNEA AUGUST 2016
   
 PROGRAMAREA EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2016
   
NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia
 
   
 ANUNT !!! EXAMENUL DE GRADUL II, SESIUNEA AUGUST 2016 SE ORGANIZEAZA IN PERIOADA 22-26 AUGUST 2016  
   
 ANUNT TAXA PARTICIPARE GRADUL II, SESIUNEA AUGUST 2016
   

 LISTA PROGRAMELOR PENTRU PERFECŢIONAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ACORDAREA

GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

   

TEMATICA GRAD DIDACTIC II - AUGUST 2016

 
 Limba şi Literatura Română
   
 Limba şi Literatura Engleză
   
 Limba şi Literatura Franceză
   
 Istorie
   
 Economice
   
 Teologie ortodoxă
   
 Drept
   
 Învăţători
   
 Educatori
   
 Psihopedagogie
   
   METODOLOGIE GRAD DIDACTIC II  
   
 ORDIN nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul     preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011
   
 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar