Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Grad didactic I

 

DEPUNERE LUCRARE - GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2017-2019

 

   
DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE - MODEL  
   
AVIZ LUCRARE GRADUL I - MODEL  
   
STRUCTURA LUCRĂRII METODICO - ŞTIINŢIFICE  
   
 EXTRAS METODOLOGIE DEPUNERE LUCRARE  
   
 REFERAT ŞTIINŢIFIC LUCRARE GRADUL I  
   

CONT IBAN PENTRU PLĂŢI - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele, specializarea, CNP-ul

 

 
   
 REZULTATE COLOCVIU GRADUL I, SERIA 2017-2019  
   
 ÎNVATATORI
   
 EDUCATORI
   
 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
    LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
   
 LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ
   
 LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
   
 TEOLOGIE ORTODOXĂ
   
 ŞTIINŢE JURIDICE- DREPT
   
 ŞTIINŢE ECONOMICE - CIG
   
 ŞTIINŢE ECONOMICE - ECTS
   
 ISTORIE
   
   
 
 
 PROGRAMAREA COLOCVIULUI DE GRAD I, SERIA 2017-2019
   
 ANUNT COLOCVIU GRADUL I, SERIA 2017-2019
   
 CERERE TEMA COLOCVIU GRADUL I, SERIA 2017-2019
   

 

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANA


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZA


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ISTORIE


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA CIG


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ECTS


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I -  INVATATORI (PIPP)


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP)