Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

ANUNŢ

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Departamentul prentru Pregătirea Personalului Didactic

 

organizează pe parcursul anului universitar 2018-2019

 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

 

Formarea profesorilor itineranţi şi de sprijin pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor, a tinerilor şi a persoanelor vulnerabile

 

Cursul se adresează absolvenţilor de învăţământ superior - cu diplomă de licenţă - care activează în învăţământul normal, special şi integat, sau în cadrul unor instituţii/ organizaţii care au ca obiective educaţia sau sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu vulnerabile.

 

Durata cursului: 556 ore didactice/ 60 credite