Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2016-2018


REZULTATELE EVALUARILOR LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE - SERIA 2016-2018 REZULTATE - LIMBA SI LITERATURA ROMANA  
   
 REZULTATE - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA  
   
 REZULTATE - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA  
   
 REZULTATE - TEOLOGIE ORTODOXA
 
   
 REZULTATE - ISTORIE
 
   
 REZULTATE - ECTS  
   
 REZULTATE - CIG
 
   
 REZULTATE - EDUCATORI
 
   
 REZULTATE - INVATATORI  
   
   
 ANUNT CANDIDAŢI PRIVIND DEPUNEREA LUCRĂRII METODICO - ŞTIINŢIFICE


 DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE - MODEL


 AVIZ LUCRARE GRADUL I - MODEL


 STRUCTURA LUCRĂRII METODICO - ŞTIINŢIFICE


 EXTRAS METODOLOGIE DEPUNERE LUCRARE


 REFERAT ŞTIINŢIFIC LUCRARE GRADUL I


   CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
         Cod fiscal al instituţiei: 5665935
         Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
          Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia
 REZULTATE COLOCVIU DE GRADUL I, SERIA 2016-2018 - INVATATORI


 REZULTATE COLOCVIU DE GRADUL I, SERIA 2016-2018 - EDUCATORI


 REZULTATE COLOCVIU DE GRADUL I, SERIA 2016-2018 - CIG


 REZULTATE COLOCVIU DE GRADUL I, SERIA 2016-2018 - ISTORIE


 REZULTATE COLOCVIU DE GRADUL I, SERIA 2016-2018 - TEOLOGIE ORTODOXA


 REZULTATE COLOCVIU DE GRADUL I, SERIA 2016-2018 - LB. FRANCEZA


 REZULTATE COLOCVIU DE GRADUL I, SERIA 2016-2018 - LB. ENGLEZA


 REZULTATE COLOCVIU DE GRADUL I, SERIA 2016-2018 - LB. ROMANA


PROGRAMARE SĂLI GRADUL I, SERIA 2016-2018


DESFASURARAE COLCVIULUI DE ADMITERE GARD I, SERIA 2016-2018


CERERE TEME GRAD I, SERIA 2016-2018


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANA


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZA


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ISTORIE


     TEME COLOCVIU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA ISTORIE


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA CIG


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ECTS


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I -  INVATATORI (PIPP)


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP)