Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

 

REZULTATELE EVALUARILOR LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE - SERIA 2018-2020    
     
REZULTATE - LIMBA SI LITERATURA ROMANA    
     
REZULTATE - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA    
     
REZULTATE - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA    
     
REZULTATE - TEOLOGIE ORTODOXA    
     
REZULTATE - ISTORIE    
     
REZULTATE - EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA
   
     
REZULTATE - ECTS    
     
REZULTATE - CIG    
     
REZULTATE - EDUCATORI    
     
REZULTATE - INVATATORI    
     
DEPUNERE LUCRAREA METODICO STIINTIFICA, SERIA 2018-2020    
     
 INFORMATII PRIVIND DEPUNEREA LUCRARII METODICO STIINTIFICE    
     
 INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE    
     
 DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE - MODEL    
     
 AVIZ LUCRARE GRADUL I - MODEL    
     
 STRUCTURA LUCRĂRII METODICO - ŞTIINŢIFICE    
     
 EXTRAS METODOLOGIE DEPUNERE LUCRARE    
     
 MODEL CERERE MODIFICARE TITLUL LUCRARE METODICO STIINTIFICA    
     
 MODEL STRUCTURA LUCRARE METODICO STIINTIFICA    
     
 REFERAT ŞTIINŢIFIC LUCRARE GRADUL I    
     
 

CONT IBAN PENTRU PLĂŢI - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele, specializarea, CNP-ul

   
     
     
 STRUCTURA LUCRARII METODICO -STIINTIFICE    
     
 REZULTATE COLOCVIU GRAD DIDACTIC I, SERIA 2018-2020    
     
 EDUCATORI    
     
 INVATATORI    
     
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA    
     
 LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA    
     
 LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA    
     
 ISTORIE    
     
 TEOLOGIE ORTODOXA    
     
 CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE    
     
 ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR    
     
 EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA    
     
     
 Programarea pe sali a Colocviului de Grad Didactic I, 2018-2020 - 6-7 FEBRUARIE 2018    
     
 ANUNT COLOCVIU GRADUL I, SERIA 2018-2020    
     
 CERERE COLOCVIU GRADUL I, SERIA 2018-2020    
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA
   
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INFORMATICA    
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ELECTRONICA APLICATA
   
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INGINERIA MEDIULUI
   
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU
   
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SOCIOLOGIE    
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- DREPT    
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MARKETING    
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ADMINISTRAREA AFACERILOR
   
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- FINANTE SI BANCI
   
     
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANA  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZA  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ISTORIE  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA CIG  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ECTS  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I -  INVATATORI (PIPP)  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP)