Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞE DE DISCIPLINĂ

AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- monospecializare -


Valabil începând cu anul universitar 2019-2020*


Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei - Stiinte Economice

Psihologia educaţiei - Stiinte Exacte si Ingineresti

Psihologia educaţiei - Istorie

Psihologia educaţiei - Drept si Stiinte Sociale

Psihologia educaţiei - Teologie, Muzica, Arta

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului.

  Pedagogie I - Stiinte Economice

  Pedagogie I - Stiinte Exacte si Ingineresti

Pedagogie I - Istorie

Pedagogie I - Drept si Stiinte Sociale

Pedagogie I - Teologie, Muzica, Arta

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

 Pedagogie II - Stiinte Economice

  Pedagogie II - Stiinte Exacte si Ingineresti

Pedagogie II - Istorie

Pedagogie II - Drept si Stiinte Sociale

Pedagogie II - Teologie, Muzica, Arta

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi - Stiinte Economice

Managementul clasei de elevi - Stiinte Exacte si Ing

Managementul clasei de elevi - Istorie

Managementul clasei de elevi - Drept si Stiinte Sociale

Managementul clasei de elevi - Teologie, Muzica, Arta

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specialităţii - Stiinte Economice

Didactica specialităţii - Stiinte Exacte si Ingineresti

Didactica specialităţii - Drept si Stiinte Sociale

Didactica specialităţii - EFS si KMS

Didactica specialităţii - Istorie

Didactica specialităţii - Teologie + Arta sacra

Didactica specialităţii - Muzica Religioasa

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Instruire asistată de calculator - Stiinte Economice

Instruire asistată de calculator - Stiinte Exacte si Ing

Instruire asistată de calculator - Drept si St Sociale

Instruire asistată de calculator - Istorie

Instruire asistată de calculator - Teologie, Muzica, Arta

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Stiinte Economice

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Stiinte Exacte si Ing

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Drept si St Sociale

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - EFS si KMS

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Istorie

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Teologie si Arta

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Muzica Religioasa

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3608

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Stiinte Economice

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Stiinte Exacte si Ing

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Drept si St Sociale

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - EFS si KMS

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Istorie

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Teologie si Arta

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Muzica Religioasa

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

 

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 35 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

-  dublă specializare -

 

Valabil începând cu anul universitar 2020-2021*


Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei - Filologie

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului.

  Pedagogie I - Filologie

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

 Pedagogie II - Filologie

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi - Filologie

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specialităţii A

 RE - Limba si literatura Romana

TI - Limba si literatura Franceza

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Didactica specialităţii B

RE - Limba si literatura Engleza

TI - Limba si literatura Engleza

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3608

Instruire asistată de calculator - Filologie

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) - specializarea A   

 RE - Limba si literatura Romana

TI - Limba si literatura Franceza

 

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3609

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) - specializarea B

RE - Limba si literatura Engleza

TI - Limba si literatura Engleza

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

Valabil începând cu anul universitar 2020-2021*

Nr. Crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP2 1202

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

2

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 1101

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

1

14

2

1

28

14

42

E

5

      Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP2 2304

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar)

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar) - Specializari Filologice

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar)

II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 2406

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar) - Specializari Filologice

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

II

4

14

-

3

-

42

42

C

5

      Discipline opţionale (se aleg 2 discipline)

MP2 1203

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

- Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării educaţionale

     - Educaţie integrată

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

MP2 2305

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

    - Sociologia educaţiei

    - Managementul organizaţiei şcolare

    - Educaţie interculturală

    - Doctrine pedagogice contemporane

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)