Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞE DE DISCIPLINĂ

AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- monospecializare -


Valabil începând cu anul universitar 2020-2021*


Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei - Ştiinţe Economice

Psihologia educaţiei - Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Psihologia educaţiei - Istorie

Psihologia educaţiei - Drept şi Ştiinţe Sociale

Psihologia educaţiei - EFS + KMS

Psihologia educaţiei - Teologie, Muzică, Artă

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului.

Pedagogie I - Ştiinţe Economice

  Pedagogie I - Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Pedagogie I - Istorie

Pedagogie I - Drept şi Ştiinţe Sociale

Pedagogie I - Teologie, Muzică, Artă

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

 Pedagogie II - Ştiinţe Economice

  Pedagogie II - Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Pedagogie II - Istorie

Pedagogie II - Drept şi Ştiinţe Sociale

Pedagogie II - Teologie, Muzică, Arta

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi - Ştiinţe Economice

Managementul clasei de elevi - Ştiinţe Exacte şi Ing

Managementul clasei de elevi - Istorie

Managementul clasei de elevi - Drept şi Ştiinţe Sociale

Managementul clasei de elevi - Teologie, Muzică, Artă

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specialităţii - Ştiinţe Economice

Didactica specialităţii - Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Didactica specialităţii - Drept şi Ştiinţe Sociale

Didactica specialităţii - EFS şi KMS

Didactica specialităţii - Istorie

Didactica specialităţii - Teologie 

Didactica specialităţii - Artă sacră

Didactica specialităţii - Muzică Religioasă

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Instruire asistată de calculator (monospecialiare)

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Ştiinţe Economice

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Ştiinte Exacte şi Ing

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Drept şi Şt Sociale

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - EFS şi KMS

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Istorie

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Teologie 

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Muzică Religioasă

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I) - Artă sacră

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3608

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Ştiinţe Economice

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Ştiinţe Exacte şi Ing

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Drept şi Şt Sociale

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - EFS şi KMS

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Istorie

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Teologie

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Artă sacră

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Muzică Religioasă

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

 

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru programul de studii psihopedagogice de 35 de credite

Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

-  dublă specializare -

 

Valabil începând cu anul universitar 2020-2021*


Nr. crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP1 1101

Psihologia educaţiei - Filologie

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 1202

Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului.

  Pedagogie I - Filologie

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 2303

Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

 Pedagogie II - Filologie

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3607

Managementul clasei de elevi - Filologie

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP1 2404

Didactica specialităţii A

 RE - Limba şi literatura Română

TI - Limba si literatura Franceză

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3505

Didactica specialităţii B

RE - Limba şi literatura Engleză

TI - Limba şi literatura Engleză

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

MP1 3608

Instruire asistată de calculator (dublăspecializare)

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

MP1 3506

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) - specializarea A   

 RE - Limba şi literatura Română

TI - Limba şi literatura Franceză

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

MP1 3609

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) - specializarea B

RE - Limba şi literatura Engleză

TI - Limba şi literatura Engleză

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

 

    TOTAL - Nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

 

Examen de absolvire:  Nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

 

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

Valabil începând cu anul universitar 2020-2021*

Nr. Crt.

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP2 1202

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

2

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 1101

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

1

14

2

1

28

14

42

E

5

      Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP2 2304

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, după caz)

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Filologie

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Şt. Exacte şi Ing., Dr. şi Şt. Soc., Teologie

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Istorie

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Şt.Economice

II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 2406

Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal, după caz)

Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Filologie

Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Şt.Economice

Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Şt.Exacte şi Ing.

Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Dr. şi Şt. Sociale

Practică pedagogică (învăţământ liceal, postliceal, după caz) - Teologie

II

4

14

-

3

-

42

42

C

5

      Discipline opţionale (se aleg 2 discipline)

MP2 1203

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

- Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării educaţionale

     - Educaţie integrată

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

MP2 2305

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

    - Sociologia educaţiei

    - Managementul organizaţiei şcolare

    - Educaţie interculturală

    - Doctrine pedagogice contemporane

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)