Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

 ORAR PREGATIRE GRAD DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2018 (18-19 IUNIE 2018)
 
 PLANIFICARE GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2018 (27-31 AUGUST 2018)
 

TEMATICA GRAD DIDACTIC II - AUGUST 2018


 Limba şi Literatura Română


 Limba şi Literatura Engleză


 Limba şi Literatura Franceză
   
 Contabilitate  
   
 Economia comertului, turismului si servicilor  
   
 Finante-Banci  
   
 Administrarea afacerilor  
   
 Marketing  
 
 Istorie
   
 Sociologie  


 Teologie ortodoxă


 Drept
   
 Educatie fizica si sportiva  
   
 Informatica  
 
 Masuratori terestre si cadastru  
   
 Electronica aplicata

   
 Ingineria mediului  
   
 Învăţători


 Educatori


 Psihopedagogie - proba oral


   METODOLOGIE GRAD DIDACTIC II
   
  Nota precizari OM 5386/30.09.2016  


 ORDIN nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul     preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011


 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar