Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Rezultate depunere lucrari GrI Limba Romana

Rezultate depunere lucrari GrI Limba Franceza

Rezulatate depunere lucrari Gr I Istorie

Rezultate depunere lucrari GrI Teologie Ortodoxa

Rezultate depunere lucrari GrI Invatatori

Rezultate depunere lucrari GrI Educatori

Rezultate depunere lucrari Gr I Drept

Rezultate depunere lucrari Gr I Limba Engleza

Rezultate depunere lucrari Gr I Educatie Fizica si Sport

 

 
   

 
   

 In atentia candidatiilor inscrisi la GRADUL DIDACTIC I, Seria 2019-2021

LUCRAREA METODICO-STIINTIFICA SE VA DEPUNE ON-LINE, IN FORMAT PDF LA ADRESA DE EMAIL lucraregrad2020@uab.ro PANA LA DATA DE 24.08.2020

 

 

 Lucrarea  se va depune in varianta on-line in format PDF la adresa de email lucraregrad2020@uab.ro si va fi insotita de urmatoarele documente:

 
   
 CEREREA DE DEPUNERE A LUCRARII - se va transmite on-line la adresa lucraregrad2020@uab.ro impreuna cu celalalte documente  
   
 INFORMAREA SI CONSINTAMANTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
   

 DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE PE PROPRIA RASPUNDERE A CANDIDATULUI (ULTIMA PAGINA A LUCRARII) DIN CARE SA REZULTE CA:

 - lucrarea a fost elaborată personal şi aparţie în întregime candidatului;

- nu au fost folosite alte surse, decît cele amintite în bibliografie;

- nu au fost texte, date sau alte elemente de grafică, din alte lucrări sau din alte surse, fără a fi citate şi fără a fi pecizată sursa prelucrării;

- lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau concurs (conform art. 35, alin 11 din OM 5561/ 2011).

 
   
  • Copie scanată după actul de identitate
  • Copie scanată după certificatul de naştere
  • Copie scanată după certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele candidatului (dacă este cazul)
 
   

 Documentul justificativ al efectuarii platii taxei administrative pentru depunerea lucrarii metodico - stiintifice in cuantum de 100 lei.

Plata taxei administrative se va face prin transfer bancar, ordin de plata sau mandat postal.

Detalii plata:
Beneficiar: UNIVERSITATEA ""1 DECEMBRIE 1918"" DIN ALBA  IULIA                                                         Cod fiscal al institutiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX

Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

Pe ordinul de plată sau mandat postal se va menţiona: numele si prenumele candidatului, specializarea,  CNP-ul si mentiune "TAXA DEPUNERE LUCRARE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2019-2021"   

 
 
 
  • În cazul candidaţilor din serii anterioare seriei 2019-2021, acestia vor depune si urmatoarele documente:

 - Adresa ISJ privind amânarea susţinerii probelor pentru obţinerea gradului didactic I

 - Adeverinţă vechime de la obţinerea gradului didactic până la finalizarea gradului didactic I

 
   
 STRUCTURA LUCRARII METODICO - ŞTIINTIFICE  care respecta Anexa 13 la OM nr.5561/2011  
   
 AVIZ DEPUNERE LUCRARE METODICO - STIINTIFICA DE GRAD DIDACTIC I - se va complecta si transmite anterior depunerii lucrarii metodico-stiintifice de catre coordonator
 

 
 MODEL CERERE MODIFICARE TITLUL LUCRARE METODICO - STIINTIFICA  

 
 MODEL COPERTA LUCRARE METODICO STIINTIFICA  

 
 REFERAT ŞTIINŢIFIC ASUPRA LUCRARII DE GRAD DIDACTIC I - se va complecta de coordonator si se va transmite catre secretariatul DPPD pana la data de 10 septembrie 2020
 
   
 OMEC 4.303/21.05.2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin   OMECTS 5.561/2011  

 
  CONT IBAN DE PLATI

Beneficiar: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

                                                                                                 

   Cod fiscal al institutiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia
      Pe ordinul de plată sau mandat postal se va menţiona: numele si prenumele candidatului, specializarea,  CNP-ul si mentiune "TAXA DEPUNERE LUCRARE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2019-2021"
                                                 

 

 
   
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INFORMATICA  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ELECTRONICA APLICATA
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INGINERIA MEDIULUI
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SOCIOLOGIE  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- DREPT  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MARKETING  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ADMINISTRAREA AFACERILOR
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- FINANTE SI BANCI
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANA

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZA

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ISTORIE

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA CIG

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ECTS

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I -  INVATATORI (PIPP)


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP)