Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

OMEC 4.303/21.05.2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS 5.561/2011  
   
DEPUNERE LUCRAREA METODICO STIINTIFICA, SERIA 2019-2021  

 
 INFORMATII PRIVIND DEPUNEREA LUCRARII METODICO STIINTIFICE  

 
 INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

 
 DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE - MODEL  

 
 AVIZ LUCRARE GRADUL I - MODEL  

 
 STRUCTURA LUCRĂRII METODICO - ŞTIINŢIFICE  

 
 EXTRAS METODOLOGIE DEPUNERE LUCRARE  

 
 MODEL CERERE MODIFICARE TITLUL LUCRARE METODICO STIINTIFICA  

 
 MODEL STRUCTURA LUCRARE METODICO STIINTIFICA  

 
 REFERAT ŞTIINŢIFIC LUCRARE GRADUL I  
   
   

 
  CONT IBAN DE PLATI

Beneficiar: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

                                                                                                 

   Cod fiscal al institutiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia
      Pe ordinul de plată sau mandat postal se va menţiona: numele si prenumele candidatului, specializarea,  CNP-ul si mentiune "TAXA DEPUNERE LUCRARE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2019-2021"
                                                 

 

 
   
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INFORMATICA  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ELECTRONICA APLICATA
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INGINERIA MEDIULUI
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SOCIOLOGIE  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- DREPT  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MARKETING  

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ADMINISTRAREA AFACERILOR
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- FINANTE SI BANCI
 

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANA

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZA

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ISTORIE

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA CIG

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ECTS

 
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I -  INVATATORI (PIPP)


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP)