Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

                                 Programarea pe SALI a colocviului de Grad Didactic I, Seria 2020-2022  
     
 

!!!!! ANUNT !!!!!


Taxa administrativa privind inscrierea la colocviu de Grad Didactic I, Seria 2020-2020 este de 150 lei.

Taxa se achita ca casieria Universitatii de LUNI pana VINERI sau prin mandat postal ordin de plata

     Pe mandatul poştal sau ordinul de plată se va menţiona obligatoriu:

La destinatar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuIia, Cod fiscal: 5665935

Cont: RO80TREZ00220F330500XXXX, deschis la Trezoreria Alba,

La secţiunea explicaţii se va trece obligatoriu: Nume şi prenume, DPPD, taxă  administrativa  colocviu grad I.

Vă rugăm să depuneţi dovada efectuării plăţii în copie sau original la Secretariatul DPPD.

 

!!!!  IN ZIUA DE SAMBATA, 8 FEBRUARIE 2020, CASIERIA UNIVERSITATII NU ARE PROGRAM  !!!!!

 

 
     
   Anunt colocviu Gradul didactic I,  seria 2020-2022- 8 Februarie 2020  
     
   Informare privind preluacrarea datelor personale - Gradul didactic I 2020-2022  
     
   Cerere colocviu Gradul didactic I, seria 2020-2022
 
      TEMATICA COLOCVIU GRADUL DIDACTIC I


 


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INFORMATICA
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ELECTRONICA APLICATA

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INGINERIA MEDIULUI

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SOCIOLOGIE
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- DREPT
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MARKETING
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ADMINISTRAREA AFACERILOR

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- FINANTE SI BANCI

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANATEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZATEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZATEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ISTORIETEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXATEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA CIG
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ECTSTEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I -  INVATATORI (PIPP)TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP)