Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

TEMATICA GRAD DIDACTIC II - AUGUST 2020 Limba şi Literatura Română
 Limba şi Literatura Română


 Limba şi Literatura Engleză


 Limba şi Literatura Franceză
 Limba şi Literatura Franceză


 Contabilitate


 Economia comertului, turismului si servicilor


 Finante-Banci


 Administrarea afacerilor


 Marketing


 Istorie


 Sociologie


 Teologie ortodoxă


 Drept


 Educatie fizica si sportiva


 Informatica


 Masuratori terestre si cadastru


 Electronica aplicata


 Ingineria mediului


 Învăţători


 Educatori


Psihopedagogie - proba oral