Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

REZULTATELE COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023    
     
 EDUCATORI    
     
 INVATATORI    
     
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA    
     
 LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA    
     
 LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA    
     
 ISTORIE    
     
 ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR    
     
 EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA    
     
 TEOLOGIE ORTODOXA    
     

!!!ANUNT!!!


Sustinerea Colocviului de admitere pentru obtinerea gradului didactic I, seria 2021-2023 se va desfasura online pe ZOOM, pe baza de ID si PAROLA dupa urmatorul grafic de desfasurare:


 

INTERVALUL ORAR

SPECIALIZAREA

DATE ACCES PE ZOOM

 

COLOCVIU DE ADMITERE GRADUL I, SERIA 2021-2023 - 2  Februarie 2021

 

10.00 - 12.30

EDUCATORI

Meeting ID: 950 6700 3411

Passcode: 989707

13.00 - 16.00

ÎNVĂŢĂTORI

Meeting ID: 960 0710 6756

Passcode: 356106

 

PROFESORI - COLOCVIU DE ADMITERE GRADUL I, SERIA 2021-2023 - 3  Februarie 2021

 

9.00 – 10.45

LIMBA ROMÂNĂ

Meeting ID: 273 962 7354

Passcode: 8Vut9V

11.00 – 12.30

LIMBA FRANCEZĂ

Meeting ID: 957 0242 3862

Passcode: 915996

13.00 – 13.15

ECONOMIC (ECTS)

Meeting ID: 946 6031 2156

Passcode: 800256

13.15 – 13.45

ISTORIE

13.45 – 14.30

TEOLOGIE ORTODOXĂ

14.45 – 15.45

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Meeting ID: 975 8490 6925

Passcode: 411641

16.00 – 17.30

LIMBA ENGLEZĂ

Meeting ID: 998 0122 8446

Passcode: 259121

SIMULARE COLOCVIUL DE ADMITERE - IN DATA DE 01.02.2021 IN INTERVALUL ORAR 11.00-12.00

ZOOM

Meeting ID: 923 6360 2401

Passcode: 228851

 
În atenţia candidaţiilor înscrişi la gradul didactic I, Seria 2021-2023

Data de desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, este:

-       Invăţători /Profesori din învăţământul primar: 02 februarie 2021;

-       Educatori/ Profesori din învăţământul preşcolar: 02 februarie 2021;

-       Profesori, toate specializările: 03 februarie 2021;

 

Candidaţii înscrişi la colocviul de admitere pentru gradul didactic I seria 2021-2023, trebuie să transmită, în perioada 15.12.2020 – 15.01.2021, o cerere tip, în care vor menţiona tema lucrării, o bibliografie minimală, planul lucrării, opţional numele unui cadru didactic conducător ştiinţific, Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie, precum şi dovada de plată a taxei administrative în cuantum de 150 lei.

 

Cererea se transmite la adresa de email: dppd@uab.ro sau la numarul de fax 0258/806274


Plata taxei administrative de participare la colocviu de grad didactic I, 2021-2023, în cuantum de 150 lei,

se va efectua prin virament bancar, în contul deschis la Trezoreria Alba

Pe mandatul poştal sau ordinul de plată se va menţiona obligatoriu:

La destinatar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuIia, Cod fiscal: 5665935

Cont: RO80TREZ00220F330500XXXX, deschis la Trezoreria Alba,

La secţiunea explicaţii se va trece obligatoriu: Numele şi prenumele candidatului, DPPD, taxă  administrativa colocviu grad I, 2021-2023.

          

      Dovada de plată se va ataşa prezentei cereri.

 

 

  Cerere de inscriere la colocviu de grad didactic I, Seria 2021-2023

 
  Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie


   
 TEMATICA COLOCVIU GRADUL DIDACTIC I


 


TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INFORMATICA
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ELECTRONICA APLICATA

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- INGINERIA MEDIULUI

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SOCIOLOGIE
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- DREPT
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- MARKETING
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- ADMINISTRAREA AFACERILOR

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- FINANTE SI BANCI

TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANATEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZATEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZATEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ISTORIETEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXATEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA CIG
TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I- SPECIALIZAREA ECTSTEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I -  INVATATORI (PIPP)TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP)