Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

PROBE DE EXAMEN şi PROGRAME ÎN VIGOARE

 


PROFESORI


            Probe


·         Metodica specialităţii,


·         Pedagogie şi elemente de psihologie,


Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, Sesiunea 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.


(Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf; Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)


 


ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR –

din învăţământul de masă, din unităţile şcolare cu predare în limba română


Probe


·         Metodica predării limbii şi literaturii române, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000


·         Metodica predării matematicii, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000


·         Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007


Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale ,www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative: Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdfPrograme in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba românăProbe


·         Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, Programa  aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000


·         Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Programa  aprobată O.M. 6305/2008


·         Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională, Programa  aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007


Programele valabile pentru examenul de acordare a Gradului didactic II, sesiunea 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar - Resurse umane - Formare continuă a personalului didactic - Materiale informativeLista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdfPrograme in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe in vigoare aprobate anterior OMECT 2687 din 2007.zip)

 

 

 

 

 
 
ÎN ATENTIA CANDIDAŢIILOR ÎNSCRIŞI LA GRADUL DIDCATIC II, SESIUNEA 2021!!! 
 

ORDIN nr. 4.303 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, precizează la art.18, alin.(3) următoarele:

Art.18 (3) Perioada de susţinere a probelor scrise şi orale pentru toate categoriile de cadre didactice este a doua săptămână din luna octombrie, cu excepţia sesiunii 2020, când proba scrisă se susţine în ultima săptămână din luna august. Instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare - vor stabili şi vor afişa anual, în această perioadă, graficul desfăşurării probelor de examen.

 
 ATENŢIE LA MODIFICĂRI!!! MAI MULTE SPECIFICĂRI VOR FI AFIŞATE PE SITE ÎN TIMP UTIL
 
TEMATICA GRAD DIDACTIC II - 2021


 Limba şi Literatura Română
 Limba şi Literatura Română


 Limba şi Literatura Engleză


 Limba şi Literatura Franceză
 Limba şi Literatura Franceză


 Contabilitate


 Economia comertului, turismului si servicilor


 Finante-Banci


 Administrarea afacerilor


 Marketing


 Istorie


 Sociologie


 Teologie ortodoxă


 Drept


 Educatie fizica si sportiva


 Informatica


 Masuratori terestre si cadastru


 Electronica aplicata


 Ingineria mediului


 Învăţători


 Educatori


Psihopedagogie LEGISLATIE  GRADUL DIDACTIC II
   
 OMEC 4.303/21.05.2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin OMECTS 5.561/2011  
   
  Nota precizari OM 5386/30.09.2016
   
 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar