Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Info utile - studenţi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN ATENTIA STUDENTILOR SI MASTERANZILOR INSCRISI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA DE

NIVEL I, NIVEL II SI POSTUNIVERSITARI


EXAMENELE NEPRMOVATE DIN ANII ANTERIORI AFERENTE SESIUNII DE EXAMENE DIN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR

2020-2021 SE POT SUSTINE ONLINE PE PLATFORMA MICROSOFT TEAMS ÎN PERIOADA 31.05.2021-20.06.2021.


!!! EXAMENELE/COLOCVIILE SE SUSTIN FARA TAXA DE EXAMINARE !!!


INSCRIERE SE FACE PANA LUNI, 17 MAI 2021, PE BAZA UNEI CERERI COMPLETATA, SEMNATA SI TRANSMISA PE EMAIL LA ADRESA dppd@uab.ro


 CERERE EXAMENE NEPROMOVATE AFRENTE SEMESTRULUI II PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SEMESTRUL II, AN UNIV. 2020-2021


IN PERIOADA 21.06.2021 - 27.06.2021 VA AVEA LOC SESIUNEA DE RESTANTE IN CARE SE VOR SUSTINE EXAMENELE NEPROMOVATE DIN SEMESTRUL I SI SEMESTRUL II. INSCRIEREA PENTRU SESIUNEA DE RESTANTE SE VA FACE PE BAZA UNEI CERERI COMPLETATA SI SEMNATA, SI TARNSMISA PE ADRESA DE EMAIL dppd@uab.ro


 Examenul final de absolvire va avea loc in data de 30 iunie 2021
 
 PROGRAMAREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA, NIVEL I, NIVEL II, POSTUNIVERSITARI - 30 IUNIE 2021
 
 CONTINUTUL PORTOFOLIULUI PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA 

 

 
 ORAR MODUL PEDAGOGIC NIVEL I SI NIVEL II - AN UNIVERSITAR 2020 - 2021, SEMESTRUL II

 

 

 IN ATENTIA STUDENTILOR SI MASTERANZILOR IN VEDEREA SUSTINERII EXAMENELOR ON-LINE, NEPROMOVATE, DIN ANII ANTERIORI, AFERENTE SESIUNII DE EXAMENE DIN SEMESTRUL I

  

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SEMESTRUL I, AN UNIV. 2020-2021


   !!! EXAMENELE/COLOCVIILE SE SUSTIN FARA TAXA DE EXAMINARE !!!


   INSCRIERE SE FACE IN PERIOADA 04.01.2021-08.01.2021, PE BAZA UNEI CERERI COMPLETATA, SEMNATA SI TRANSMISA PE EMAIL LA ADRESA dppd@uab.ro


   SE SUSTIN EXAMENELE/COLOCVIILE NEPROMOVATE, AFERENTE SEMESTRULUI I


   EXAMENELE SE SUSTIN ON-LINE PE PLATFORMA TEAMS


   CERERE EXAMENE NEPROMOVATE AFRENTE SEMESTRULUI I

 

 
 ORAR MODUL PEDAGOGIC NIVEL I SI NIVEL II - AN UNIVERSITAR 2020 - 2021, SEMESTRUL I
 
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITRA 2020-2021
 
 PROGRAMAREA EXAMENELOR IN SESIUNEA EXTRAORDINARA - 21-23 Septembrie 2020
 
 PROGRAMAREA EXAMENELOR IN SESIUNEA DE RESTANTE - Septembrie 2020


 Sesiunea de restante si mariri din Septembrie 2020 se va desfasura pe Platforma MicroSoft TEAMS.

 Studentii sunt rugati sa transmita o cerere pe adresa de email dppd@uab.ro prin care solicita examinarea la disciplina restanta.


 CERERE REFACERE DISCIPLINE RESTANTE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA - TIPIZAT

 

 

 

 ADMITERE PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA IN REGIM POSTUNIVERSITAR IN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 -

21-30 SEPTEMBRIE 2020

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

                                               NIVELUL I

1.        CERERE DE ÎNSCRIERE TIP – Formular tipizat

2.        COPIE DIPLOMĂ DE LICENŢĂ sau ADEVERINŢĂ LICENŢĂ – conform cu originalul

3.        COPIE FOAIE MATRICOLĂ – conform cu originalul

4.        COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE - conform cu originalul

5.        COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - conform cu originalul

6.        COPIE SIMPLĂ C.I.

7.        Chitanţa de achitare a taxei de înscriere – 100 lei

8.        Chitanţa achitării primei tranşe din Taxa de studii (1/4 din valoarea totală a Taxei de modul psihopedagogic pentru Nivelul I şi/sau Nivelul II pentru care optează solicitanţii)

NIVELUL II

PENTRU CEI CARE OPTEAZĂ SĂ URMEZE MODULUL PSIHOPEDAGOGIC NIVELUL II

9. COPIE DIPLOMĂ DE MASTER şi FOAIE MATRICOLĂ sau ADEVERINŢĂ MASTER – conform cu originalul

10. COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC NIVELU I – conform cu originalul

 

PENTRU CONFORMITATEA CU ORIGINALUL A DOCUMENTELOR SE VOR PREZENTA ŞI ACTELE MENŢIONATE ÎN ORIGINAL!

ÎNSCRIERILE   SE   EFECTUEAZĂ   ÎN   PERIOADA   21-30 SEPTEMBRIE  2020 LA SECRETARIATUL DPPD (Corp B, Et. 1)

Alte informaţii la Secretariatul DPPD sau la telefon 0258/806274 sau email dppd@uab.ro


 

 

 
 

 

EŞTI PROASPĂT STUDENT AL UNIVERSITĂŢII “1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

FACULTATE DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

OPTEAZĂ PENTRU A TE FORMA

CA

PROFESOR

 

NU EZITA ŞI ÎNSCRIE-TE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ !!!

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Sesiunea de Vară:   20 IULIE 2020 – 31 IULIE 2020

        3 AUGUST - 28 AUGUST 2020 (la Secretariatul DPPD – Corp B, et.1)

 

Sesiunea de Toamnă: 21-30 SEPTEMBRIE 2020 (la Secretariatul DPPD – Corp B, et.1)

Candidaţii admişi la facultăţi, la buget/taxă, vor avea acelaşi statut (student bugetat/taxă) şi la DPPD.

 

Profesia didactică formează caractere, ghidează destine şi deschide drumul către orice CARIERĂ

 

ADMITERE 2020


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE


       Pentru cariera de PROFESOR şi pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi în cel universitar, DPPD oferă următoarele oportunităţi:

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine astfel:

*                       Nivelul I (iniţial) pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi general obligatoriu (30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică);

*                       Nivelul II (de aprofundare) pentru ocuparea posturilor didactice la toate nivelurile învăţământului preuniversitar (de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică);

*                       Curs Postuniversitar pentru absolvenţii Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular.

             

CALENDARUL ADMITERII 2020


Admiterea DPPD 2020 (SESIUNEA DE VARĂ)

20 IULIE 2020 – 31 IULIE 2020: înscrierea/înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă;

3 AUGUST - 28 AUGUST 2020: înscrierea/înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (la secretariatul DPPD-Corp B,Et.1).

 

Admiterea DPPD 2020 (SESIUNEA DE TOAMNĂ)

21 - 30 SEPTEMBRIE 2020: înscrierea/înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

                                               (la secretariatul DPPD).

 

CONTACT: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Alba Iulia, str. Unirii nr. 15-17, Corp B, etaj 1

Tel/Fax: 40-0258-806274, E-mail: dppd@uab.ro

 
 
 

 ADMITERE PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA IN REGIM POSTUNIVERSITAR IN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 -

21-30 SEPTEMBRIE 2020

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

                                               NIVELUL I

1.        CERERE DE ÎNSCRIERE TIP – Formular tipizat

2.        COPIE DIPLOMĂ DE LICENŢĂ sau ADEVERINŢĂ LICENŢĂ – conform cu originalul

3.        COPIE FOAIE MATRICOLĂ – conform cu originalul

4.        COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE - conform cu originalul

5.        COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - conform cu originalul

6.        COPIE SIMPLĂ C.I.

7.        Chitanţa de achitare a taxei de înscriere – 100 lei

8.        Chitanţa achitării primei tranşe din Taxa de studii (1/4 din valoarea totală a Taxei de modul psihopedagogic pentru Nivelul I şi/sau Nivelul II pentru care optează solicitanţii)

NIVELUL II

PENTRU CEI CARE OPTEAZĂ SĂ URMEZE MODULUL PSIHOPEDAGOGIC NIVELUL II

10. COPIE DIPLOMĂ DE MASTER şi FOAIE MATRICOLĂ sau ADEVERINŢĂ MASTER – conform cu originalul

11. COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC NIVELU I – conform cu originalul

 

PENTRU CONFORMITATEA CU ORIGINALUL A DOCUMENTELOR SE VOR PREZENTA ŞI ACTELE MENŢIONATE ÎN ORIGINAL!

ÎNSCRIERILE   SE   EFECTUEAZĂ   ÎN   PERIOADA   21-30 SEPTEMBRIE  2020 LA SECRETARIATUL DPPD (Corp B, Et. 1)

Alte informaţii la Secretariatul DPPD sau la telefon 0258/806274 sau email dppd@uab.ro

 
 
 
 PROGRAMAREA EXAMENELOR IN SESIUNEA DE RESTANTE DIN IUNIE 2020 (15-21 IUNIE 2020)
 

 Sustinerea Examenului final de absolvire se face pe Platforma Microsoft Teams conform planificarii mai jos mentionate (Perioada 25-26 IUNIE 2020).

  PLANIFICARE EXAMEN FINAL NIVEL I SI NIVEL II - IUNIE 2020

 In intervalul 22-24 Iunie 2020 candidatii sunt rugati sa incarce pe Platforma Teams in grupurile formate (Exemplu: Examen Final MP, "specializarea candidatului") continutul portofoliului, cu numele fiecarui candidat, pentru a fi evaluat de membrii comisiei.  La data si ora planificarii privind sustinerea examenului final candidatii vor sutine portofoliul on-line.

  CONTINUT PORTOFOLIU EXAMEN FINAL

 Doar candidatii care au situatia scolara si finaciara incheiata vor face parte din grupurile de sustinere a examenului final

 

 Metodologie de sustinere a examenului final de absolvire al programului de formare psihopedagogica de Nivel I si Nivel II sesiunea Iunie 2020 - on-line

 

 
 

 In atentia studentiilor din an terminal: PERIOADA DE RESTANTE LA EXAMENELE DIN CADRUL PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA ESTE 15.06.2020-21.06.2020

 Stundentii din an terminal pot participa la sesiunea de restante de examene din cadrul Programului de Formare Psihopedagogica astfel:

 - Examenele din anul final se vor sustine in perioada de restante, fara plata

 - Examenele din anii anteriori se pot sustine, pe baza unei cereri de refacere de disciplina trimisa pe email catre Secretariatul DPPD pe adresa dppd@uab.ro (valoarea unui credit este de 50 lei)

 CERERE REFACERE DISCIPLINE RESTANTE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA - TIPIZAT

 
 CERERE ECHIVALARE NOTE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA - TIPIZAT
 
 
 

În atenţia studenţilor UAB!

 

1. Platforma Microsoft Teams

 

Pentru a putea participa la examinările online, care se vor desfăşura pe platforma Microsoft TEAMS, vă rugăm să vă activaţi conturile create pe domeniul uab.ro.

 

Studenţii care nu au intrat in posesia acestor conturi sau întâmpină probleme în utilizarea platformei Microsoft Teams, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro pentru retrimiterea unei parole noi.

Dupa introducerea parolei primite, va recomandam sa utilizati un numar de telefon mobil pentru recuperarea ulterioara a contului urmand pasii urmatori.

 Alegeti tara de domiciliu si introduceti numarul de telefon fara prefixul tarii – Selectati “Text me...”

 O sa primiti pe telefon un cod, pe care il introduceti si apoi dati click pe butonul „Verify...”

 Apoi click pe butonul „Finish...”

Pentru a avea acces la toate resursele aplicaţiei vă recomandăm să utilizaţi platforma Microsoft Teams folosind un calculator (desktop sau laptop) accesand browserul de cautare GOOGLE Chrome. Aplicaţia Microsoft Teams de pe tablete şi de pe telefoanele mobile are funcţionalităţi limitate.

 

Pentru detalii privind utilizarea platformei Microsoft Teams, vă rugăm să accesaţi link-ul următor:

 Tutorial Microsoft Teams pentru studenţi!


2. Alte platforme online utilizate în cadrul UAB

 

Studenţii care susţin examene online pe alte platforme decât Microsoft Teams şi întâmpină probleme în utilizarea acestor platforme, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa suport.examinareonline@uab.ro.

 
 
 
  

   CONT IBAN PENTRU ACHITAREA TAXELOR DE STUDIU

   CONT IBAN PENTRU PLATI

   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

      Pe ordinul de plată sau mandat postal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul.
      Se va specifica si mentiunea " taxa studiu modul pedagogic sau DPPD"