Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Info utile - studenţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portofoliu examen final
   
Planificarea examenelor Sesiune Iarna 2017 - CURS POSTUNIVERSITAR
   
 Planificarea examenelor Sesiune Iarna 2017 - Mp I + Mp II
   
 Orar Modul Pedagogic Semestrul I, An 2016-2017
   

  STUDENŢII DE LA CURSUL POSTUNIVERSITAR DE MODUL PSIHOPEDAGOGIC NIVEL I, CARE NU AU PRIMIT INFORMATIILE PE E-MAIL PRIVIND  ADRESELE  INDRUMATORILOR DE DISCIPLINA SUNT RUGATI SA SUNE LA SECRETARIATUL DPPD.

  TELEFON 0258/806274, Persoana de contact: BOGDAN Andreea

 
   
   
 ANUNŢ SESIUNE EXTRAORDINARĂ
   
 PROGRAMAREA EXAMENELOR DE RESTANTE ŞI MARIRI DE NOTE  05.09.2016-18.09.2016
   
 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017
   
 Acte necesare Admitere DPPD 2016-2017 - Curs postuniversitar
   
 Admitere DPPD 2016
   
 Planificare dată şi săli Examen final - Modul Psihopedagogic
   
 Planificare examene sesiunea extraordinara de restante 21.06.2016 - 23.06.2016
   
 Continut portofoliu Examen final la Modulul Psihopedagogic
   
 Planificare examene sesiunea de restanţe 13.06.2016 - 18.06.2016
   
 Planificare examenelor din sesiune Vară 2016
   
 NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia
   Pe ordinul de plată sau mandat postal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul 
   
 Planificare examenelor din sesiune Iarnă 2016
   
 Orar Modul Pedagogic Semestrul II, An 2015-2016
   
 Orar Modul Pedagogic Semestrul I, An 2015-2016
   
 Program Secretariat DPPD