Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Info utile - grade didactice

 

 ANUNT GRADE DIDACTICE 2016
   
  PROGRAMAREA GRADULUI DIDACTIC II - AUGUST 2016 - SALI DE EXAMEN
   
EXAMENUL DE GRADUL II, SESIUNEA AUGUST 2016 SE ORGANIZEAZA IN PERIOADA 22-26 AUGUST 2016
   
DEPUNEREA LUCRĂRII METODICO - ŞTIINŢIFIC, GRADUL I, SERIA 2015-2017
   
Program Secretariat DPPD
   
NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia