Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Info utile - grade didactice

          ! PROGRAM PREGATIRE GRADUL DIDACTIC II AUGUST 2020

  • Informatii referitoare la  Gradului didactic II, Sesiunea August 2020 se gasesc in meniul

GRAD DIDACTI II - Sesiunea August 2020A N U N Ţ


privind eliberarea


CERTIFICATELOR DE ACORDARE A GRADELOR DIDACTICE

 

 

Începând cu data de 25.05.2020 şi până la data de 14.06.2020, perioadă în care este instituită starea de alertă la nivelul ţării, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care solicită eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, sunt rugate să ţină cont de următoarele măsuri :

 

1.       Persoanele care doresc eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice se pot prezenta la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru ridicarea lor numai pe bază de programare.

Programarea se poate face zilnic, între orele 10.00 - 15.00, la  TEL:  +40 258 806274 sau prin E-mail:  dppd@uab.ro

 

2.       Programarea persoanelor se va face în aşa fel încât să se asigure protecţia împotriva răspândirii virusului atât a pentru personalul angajat cât şi pentru persoanele din afara UAB, evitându-se prezenţa mai multor persoane în acelaşi timp în spaţiul secretariatului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Diplome.

 

3.       Accesul acestor persoane în  incinta UAB se realizează doar pe la Poarta principală nr. 1. La Poarta nr. 1 este amplasat punctul de triaj epidemiologic şi dezinfectare a mâinilor. Triajului epidemiologic este efectuat cu sprijinul cadrelor medicale din cadrul Cabinetului medical studenţesc şi constă în măsurarea temperaturii cu ajutorul unui termometru noncontact.

 

Nu pot intra în clădirile UAB persoanele detectate cu temperatura peste 37,30C.

 

4.       Persoanele care se prezintă pentru eliberarea certificatelor pentru acordarea gradelor didactice vor purta obligatoriu mască de protecţie şi mănuşi chirurgicale pe toată perioada în care se află interiorul UAB.

 

5.       În cadrul secretariatului Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se vor lua următoarele măsuri:

 

-         se asigură o distanţă de minimum 1,5 m între personalul DPPD şi persoana solicitantă;

-        se asigură dezinfecţia suprafeţelor de lucru o dată la 4 ore, cu soluţii pe bază de alcool;

-        se vor respecta fluxurile semnalizate intrare - ieşire din clădire.

 

6.       Persoanele care solicită eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice sau documente universitare de la Secretariatele facultăţilor/ Secretariatul studiilor doctorale/ secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic/ Departamentul ID, pot ridica aceste documente numai pe baza de programare, prin telefon sau email. Numerele de telefon sau adresele de email a secretariatelor sunt publicate pe site-ul UAB, secţiunea contact sau pe paginile dedicate facultăţilor, respectiv departamentelor.

 

7.       Măsurile prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 se aplică şi în cazul persoanelor care solicită eliberarea unor acte de studii sau documente universitare de la Secretariatele facultăţilor/ Secretariatul studiilor doctorale/ secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic/ Departamentul ID.

 

8.       În cadrul secretariatelor/departamentelor se respecta toate măsurile prevăzute la pct. 5. 

 

 

Documente care reglementează gestionarea actelor de studii

 

  • ORDINUL ministrului educaţiei naţionale si ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică si dezvoltare tehnologica nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de învăţământ superior, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

 

  • METODOLOGIE privind regimul actelor de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ACORDARE A GRADELOR DIDACTIC SE FACE PRIN


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Adresa: str. Unirii, nr. 15-17, loc. Alba Iulia, jud. Alba

Telefon/ Fax: 0258 806274

 

PROGRAM CU PUBLICUL


           LUNI

           MIERCURI               10.00 - 13.00

           VINERI


           MARŢI

                                             13.00 - 15.00

           JOI

 

 

  • Eliberarea certificatelor pentru acordarea gradelor didactice este gratuită

 

  • Certificatele pentru acordarea gradelor didactice se eliberează în termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului de Ministru privind acordarea gradelor didactice;

 

  • Titularii sau împuterniciţii acestora au dreptul să solicite eliberarea certificatelor pentru acordarea gradelor didactice, după maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului de Ministru privind acordarea gradelor didactice.

 

  • Certificatele pentru acordarea gradelor didactice se eliberează titularului pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului, valabile la data eliberării (în original)

 

-  Certificatele pentru acordarea gradelor didactice se eliberează împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica certificatul pentru acordarea gradului didactic respectiv. În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

 

Atenţie !!

 

  • Păstraţi în bune condiţii originalul certificatului de grad didactic

 

  • Nu plastifiaţi originalele certificatelor de grade didactice, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării, vizării şi apostilării acestora.

 

Actele plastifiate sunt considerate deteriorate.

 

  • Informaţi-vă din timp asupra eliberării certificatelor de acordarea a gradului didactic şi a programului cu publicul al DPPD.

 

 

VĂ MULŢUMIM!

SECRETARIAT DPPD

 

 

 

 

         

 


În atenţia CANDIDATILOR DE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2018-2020!

 

1. Logarea pe Platforma Microsoft TEAMS

 

Pentru a putea participa la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice online, care se va desfăşura pe platforma Microsoft TEAMS, vă rugăm să vă activaţi conturile create pe domeniul uab.ro.

 

Va rugam sa ne comunicati nume si prenume, specializarea, adresa dvs curenta de email pe adresa dppd@uab.ro


 O sa va generam un user pe domeniul uab.ro si o parola, pe care o se le primiti pe adresa de email curenta.


 Candidatii care nu au intrat in posesia acestor conturi sau întâmpină probleme în utilizarea platformei Microsoft Teams, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresa dppd@uab.ro pentru retrimiterea unei parole noi.


Dupa introducerea parolei primite va recomandam sa utilizati un numar de telefon mobil pentru recuperarea ulterioara a contului urmand pasii urmatori.

 Alegeti tara de domiciliu si introduceti numarul de telefon fara prefixul tarii – Selectati “Text me...”

 O sa primiti pe telefon un cod, pe care il introduceti si apoi dati click pe butonul „Verify...”

 Apoi click pe butonul „Finish...”


Pentru a avea acces la toate resursele aplicaţiei vă recomandăm să utilizaţi platforma Microsoft Teams folosind un calculator (desktop sau laptop) accesand browserul de cautare GOOGLE Chrome. Aplicaţia Microsoft Teams de pe tablete şi de pe telefoanele mobile are funcţionalităţi limitate.

 

Pentru detalii privind utilizarea platformei Microsoft Teams, vă rugăm să accesaţi link-ul următor:

Tutorial Microsoft Teams !

 

 

 

Anunt Gradul didactic I, seria 2018-2020 - sustinere lucrarea metodico - stiintifica on-line                                                 

 

 

 

 

 

ANUNŢ IMPORTANT

 

 


În contextul evoluţiei situaţiei cauzate de pericolul extinderii epidemiei de Contravirus, având în vedere prevederile HG nr. 7/11.03.2020 de aprobare a hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, se suspendă activităţile cu publicul (interacţiuni faţă în faţă) în cadrul Secretariatului DPPD, respectiv activităţile de eliberare acte de studii sau grade didactice/adeverinţe/anexele la acte de studii sau duplicate.

                      

                                                                                   

   Mulţumim pentru înţelegere!