Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Info utile - grade didactice

 

   
DEPUNERE LUCRARE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2017-2019  
DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE - MODEL  
AVIZ LUCRARE GRADUL I - MODEL  
STRUCTURA LUCRĂRII METODICO - ŞTIINŢIFICE  
EXTRAS METODOLOGIE DEPUNERE LUCRARE  
REFERAT ŞTIINŢIFIC LUCRARE GRADUL I  

CONT IBAN PENTRU PLĂŢI - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele, specializarea, CNP-ul

 

 
   
   
   
   
 PROGRAMAREA EXAMENULUI DE GRADUL DIDACTIC II- SESIUNEA AUGUST 2018  
   
 ORAR PREGATIRE GRADUL II 2018
 
   
 PROGRAMAREA EXAMENULUI DE GRADUL DIDACTIC II- SESIUNEA AUGUST 2017 - SALI EXAMENE  
   
 DEPUNEREA LUCRĂRII METODICO - ŞTIINŢIFIC, GRADUL I, SERIA 2016-2018  
   
 ORAR PREGATIRE GRADUL II 2017 IN PERIOADA 08-09 IUNIE 2017  
   
EXAMENUL DE GRADUL II, SESIUNEA AUGUST 2017 SE ORGANIZEAZA IN PERIOADA 28-31 AUGUST 2017
   
Program Secretariat DPPD
   
 CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
   Cod fiscal al instituţiei: 5665935
   Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
   Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia