Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Cadre didactice universitare

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic


 

 

 

  

 

Conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor

E-mail: ioana.todor@uab.ro


 

 


 

 

Conf. univ. dr. Letiţia Simona Muntean Trif

E-mail: letitia.trif@uab.ro


 

 


 

 

Conf. univ. dr. Ioan Scheau

E-mail: ioan.scheau@uab.ro


 

 


 

 

Lect. univ. dr. Ramona Ştefana Petrovan

E-mail: ramona.petrovan@uab.ro


 

 


 

 

Conf. univ. dr. pr. Dorin Corneliu Opriş

E-mail: dorin.opris@uab.ro


 

 


 

 

Lect. univ. dr. Grigore Dan Iordăchescu

E-mail: dan.iordachescu@uab.ro


 

 


 

 

Lect. univ. dr. Eugenia Cristina  Nanu

E-mail: cristina.nanu@uab.ro


 

 


 

 

Conf. univ. dr. Cornel Igna

E-mail: cornel.igna@uab.ro

 

 


 

 

Lect. univ. dr. Herman Iulia

E-mail: iulia.herman@uab.ro

 

 


 

 

Lect. univ. dr. Roşu Camelia Augusta

E-mail: camelia.rosu@uab.ro 

 

 

Asist. univ. drd. Fele Maria Iulia

E-mail: mariafelea@uab.ro